O výrobě

Byadmin

Proč se šátky Ellevill vyrábí v Indii?

Politické zřízení v Indii je demokracie. Přesto jsou v tamní společnosti obrovské sociální rozdíly.

Továrna, ve které se šátky Ellevill vyrábí, dodržuje základní lidská práva.  Májí více než 30letou zkušenost s textilní výrobou a proto mají dostatečné znalosti na to, aby mohli vytvořit zaměstnancům ty nejlepší pracovní podmínky.  Všichni zaměstnanci mají podmínky stejné.

Výroba podléhá striktním nadnárodním standardům, což zaměstnancům zajišťuje jasná pravidla v oblasti platu, pracovní doby a zdravotních podmínek při práci.

Šátky Ellevill jsou produkty fair trade výroby!

Šátky Ellevill jsou vyráběny pod dohledem nadnárodních ISO norem. Celý proces výroby splňuje normy ISO 9001:2000, ISO 14001 2004,  OHSAS 18001 a SA 8000. Jedná se o několik norem nezávislých nadnárodních organizací, které certifikují a následně tvoří dohled nad procesem výroby v certifikovaných provozech tak, aby byly v procesu výroby zajištěny a dodržovány základní lidská práva:

- práce dětí: práce dětí do 15 let je zakázaná. Certifikované firmy musí založit finanční fondy na odškodnění dětí, které by díky tomuto pravidlu ztratily obživu.
-
nucená práce: podmínkou k zaměstnání nesmí být zadržení identifikačních listin (obdoby OP nebo pasu) pracovníků a zakázány jsou také vstupní poplatky.
-
zdraví a bezpečnost práce: Firmy musí splňovat nároky na základní zdravotní podmínky a bezpečnost práce.  Pitná voda, toalety a další zázemí, fungující bezpečnostní opatření a školení o bezpečnosti práce.
-
spolčovací právo: zaměstnancům nesmí být bráněno ve vytváření a vstupování do odborů a v kolektivním vyjednávání.
-
diskriminace: zakázána je diskriminace na  základě rasy, kasty, národnosti, náboženství, handicapu, pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti ke skupině nebo politické příslušnosti.
- pracovní doba: povoleno je maximálně 48 pracovních hodin týdne s minimálně jedním dnem volna. Maximum 12 hodin přesčasů týdně za zvýšenou odměnu.
- kázeňské praktiky: zakazuje veřejné ponižování, psychické a fyzické násilí a slovní ponižování zaměstananců
- mzda: vyplácená mzda musí splňovat minimální zákonné limity a musí být vyšší než je hodnota základních životních potřeb.
- management: procesy uvnitř firmy týkající se vedení, administrativy a personalistiky musí podovídat mezinárodní normě
SA 8000. 

CENY

Koruna sem, koruna tam…
Rádi zaplatíme více, pokud to pomůže věcmi pohnout správným směrem… Textilní produkce je takto dražší a dělá tím naše šátky dražšími.  Znamená to nižší marže a vyšší ceny, přesto se ale stále snažíme držet koncové ceny na přijatelné úrovni. Pro výrobce šátků Ellevill je důležité, že může nabídnout produkt, na který je hrdý, než  že má nejvyšší možný výdělek.

PENĚŽNÍ FOND

Chceme dát lidem, kteří pro nás pracují, něco zpátky. Proto továrna založila peněžní fond, která vyplatí potřebnou částku zaměstnancům, pokud je to třeba.  Může být vyplacena na cokoliv od prostého vybavení domácnosti až po postavení domu. Na tento fond jde určitá částka z každého prodaného šátku.

ŠKOLY

Šátky Ellevill jsou vyráběny v továrně, která má vlastní školu textilní výroby pro své zaměstnance. Továrna nakupuje přízi sama, takže tkalci mohou pracovat doma, odpadá dlouhé dojíždění za prací a mohou tak strávit více času doma s rodinou. Továrna také zajišťuje vzdělání pro děti zaměstnanců. Díky vzdělání mají tyto děti do budoucna lepší pozici k tomu, aby se samy uživily.